Ochrana osobních dat

Všechny Vámi uvedené osobní údaje považujeme za přísně důvěrné a bude s nimi zacházeno v souladu se zákonem “O ochraně osobních údajů” č.101/2000Sb.
Osobní údaje poskytnuté kupujícím (jméno, adresa, telefon,...) jsou shromažďovány a ukládány do databáze obchodu www.robomax.cz a to po dobu neurčitou. Při objednávce jsou povinně vyžadovány pouze údaje nezbytně nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa). Poskytnuté údaje budou použity pro vyřízení objednávky, popřípadě k vyřizování reklamací nebo vrácení zboží. Údaje jsou k dispozici pouze pracovníkům obchodu Robotické sekačky, nejsou poskytovány třetím stranám, výjimku tvoří pouze subjekty zajišťující realizaci samotné dopravy zboží, kdy je nutné uvést základní osobní údaje pro doručení objednaného zboží (Česká pošta a.s., DHL Expres (Czech Republic) s.r.o. atd.), popř. poskytování spotřebitelských úvěrů (splátkové a leasingové společnosti).
Po vyřízení objednávky jsou údaje archivovány a jsou použity k účetním a statistickým účelům. Zákazník má právo kdykoliv zažádat o zrušení a výmaz jeho osobních údajů z naší databáze a to na písemnou nebo telefonickou žádost. Osobní údaje jsou zabezpečeny proti jejich zneužití. Zákazník má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.
Závazným potvrzením objednávky souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů ve výše zmíněném rozsahu.

Pokud zákazník zvolí úhradu ceny objednaného zboží spotřebitelským úvěrem, zákazník souhlasí s tím, že osobní údaje poskytnuté EUROPE INVEST s.r.o. za účelem uzavření kupní smlouvy mohou být zpracovávány i společností Home Credit a.s., Moravské nám. č. 249/8, 602 00 Brno pro účely vyplnění formuláře žádosti o úvěr případně dalších souvisejících dokumentů na www. stránkách společnosti Home Credit a.s. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu osobních údajů, jakož i další práva stanovená v § 21 zákona 101/2000 Sb.o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

Kontakt

EUROPE INVEST s.r.o.
Údolní 1821
390 01 Tábor

tel.: +420 608 541 010
e-mail: info@wormax.cz